Realizujemy kompletne farmy wiatrowe w formule "pod klucz" złożone od jednej do kilkunastu turbin wiatrowych. Oferujemy wykonanie projektu farmy oraz budowę: fundamentów pod turbiny, dróg dojazdowych, placów montażowych i serwisowych, odwodnienia terenu, infrastruktury technicznej umożliwiającej podłączenie elektrowni wiatrowej do sieci energetycznej. Swoją praktykę opieramy na wieloletnim doświadczeniu przy budowie farm wiatrowych. Wspólnie z firmą w4e zajmujemy się także doradztwem, wykonywaniem kompleksowych pomiarów wiatru za pomocą urządzeń typu SODAR, oraz obsługą inwestycji.

Pracujemy dla największych światowych i polskich firm energetycznych inwestujących w OZE.

Naszą ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Konkurencyjne ceny oraz fachowa kadra wykonawcza gwarantuje wykonanie usługi na najwyższym poziomie.

W zakresie farm wiatrowych:

Doradztwo i pomiary

w tym doradztwo w zakresie doboru lokalizacji, rozwiązań technicznych i urządzeń, wykonywanie kompleksowych pomiarów wiatru za pomocą urządzeń typu SODAR, kompleksowa obsługa inwestycji.

Wykonawstwo

w tym niwelacja i rekultywacja terenów, odwodnienie gruntów, budowa dróg, placów manewrowych i innych ciągów komunikacyjnych, wykopy, wykonanie umocnień gruntu, palowanie, fundamenty żelbetowe, linie kablowe NN, SN, WN, sieci światłowodowe, itp.

Montaż

w tym montaż masztów (wież), gondol (zespołów napędowych, generatorów), piast, wirników (rotorów) oraz innych elementów wiatraków.