Budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów inżynieryjnych, w tym sieci wodno - kanalizacyjnych, sanitarnych i centralnego ogrzewania, oczyszczalni ścieków, przepompowni, ujęć wody itp. Wykonujemy także bezwykopową renowację sieci. Rozbudowana baza sprzętowa pozwala nam na realizację we własnym zakresie dużego zakresu robót jednocześnie. Natomiast doświadczona kadra pracownicza gwarantuje wykonanie robót na wysokim poziomie jakościowym, przy zachowaniu krótkich terminów realizacji.

Firma BinŻ posiada wysoce wykwalifikowany i doświadczony personel, który zapewnia prawidłowy nadzór i realizacje powierzonych nam zadań.
Ponadto firma dysponuje dużym parkiem własnego sprzętu, maszyn, urządzeń i narzędzi niezbędnych do prowadzenia prac inżynieryjnych na najwyższym światowym poziomie. Posiadamy, m.in. koparki kołowe i gąsienicowe, spycharki, walce, stopy wibracyjne i zagęszczarki, zestawy odwodnieniowe i pompy, agregaty prądotwórcze i sprężarkowe, dźwigi i żurawie, kamerę do inspekcji kanałów, specjalistyczny sprzęt do renowacji kanałów metodą rękawa termoutwardzalnego, sprzęt transportowy, szalunki do wykopów i wiele innych.

W zakresie budownictwa inżynieryjnego oferujemy:

Obiekty ochrony środowiska

w tym oczyszczalnie ścieków, przepompownie i pompownie ścieków, ujęcia i stacje uzdatniania wody, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, bezwykopowe renowacje kanałów, spalarnie i sortownie śmieci oraz preizolowane sieci cieplne.

Infrastruktura komunalna

w tym drogi, parkingi i place manewrowe, przejścia podziemne i nadziemne dla pieszych, tunele, ekrany dźwiękochłonne, obiekty mostowe oraz stacje kolejowe i tramwajowe.

Obiekty hydrotechniczne i melioracyjne

w tym jazy i przepławki dla ryb, elektrownie wodne, umocnienia nabrzeży i regulacje rzek, mola oraz zbiorniki retencyjne.