Zarząd

 

Adam Marszał

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
 

Anna Wróblewska

Wiceprezes Zarządu, Główny Księgowy
 

Krzysztof Czernik

Wiceprezes Zarządu
 

Prokurenci

 

Mirosław Marszał

Prokurent
 

Włodzimierz Kluska

Prokurent
 

Rada Nadzorcza

 

Piotr Rudyszyn

Przewodniczący Rady Nadzorczej
 

Kazimierz Stefanek

Członek Rady Nadzorczej
 

Jerzy Przybiński

Członek Rady Nadzorczej

Dyrekcja

 

Grzegorz Caba

Dyrektor Finansowy