BINŻ Spółka Akcyjna istnieje od roku 1992. Początkowo firma istniała pod nazwą Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Projektowe BinŻ Sp. z o.o.

faludz oldW styczniu 2009 roku firma przekształciła się w spółkę akcyjną zmieniając nazwę na BINŻ Spółka Akcyjna. Zatrudniamy obecnie około 200 osób. Dla zapewnienia szerokiego zakresu działania firma posiada zespół wykwalifikowanej kadry inżynierskiej (inżynierów z uprawnieniami budowlanymi w prawie każdej dziedzinie budownictwa, inżynierów spawalników, kontrolerów jakości), a wieloletnie doświadczenie pozwala nam oferować usługi na europejskim poziomie przy zachowaniu wysokiego tempa prac i jednocześnie dogodnych cen. BINŻ Spółka Akcyjna od początku swej działalności posiada stabilną sytuację ekonomiczną firmy. Przychody ze sprzedaży produktów w ostatnich 10 latach kształtują się na poziomie 50>104 milionów złotych. Spółka na bieżąco reguluje swoje zobowiązania finansowe oraz posiada zdolność kredytową, co pozwala nam na podejmowanie się dużych zleceń wymagających wysokich nakładów finansowych.

Będąc Generalnym Wykonawcą zrealizowaliśmy wiele inwestycji zaczynając od ich zaprojektowania, a kończąc na zgłoszeniu obiektu do użytkowania. Największą dotychczas realizacją wykonaną przez nas w Generalnym Wykonawstwie była inwestycja o wartości ponad 30 milionów netto. Zajmujemy się budową hal magazynowych, produkcyjnych i logistycznych wraz z częścią socjalno-biurową. Do najciekawszych z nich możemy zaliczyć: Centrum Logistyczne dla MTDiS w Radomiu, fabrykę telewizorów Humax w Bełchatowie, zakład produkcji szyb zespolonych i przetwórstwa szkła płaskiego Press-Glas S.A. w Radomsku o powierzchni całkowitej około 14000m2, w tym 2000m2 powierzchni socjalno-biurowej, zakład suchych zapraw Quick-Mix w Rawie Mazowieckiej, w którego zakres wchodziło wytworzenie i montaż konstrukcji stalowej wieży o wysokości 48 metrów i wadze ok. 600 ton. Ponadto wykonywaliśmy hale magazynowe na terenie Parków Logistycznych w Błoniach i Czeladzi dla dla firmy East Wave o łącznej powierzchni ponad 100tys. m2, roboty żelbetowe oraz wykonanie i montaż konstrukcji stalowej o powierzchni 21900m2 i kubaturze 283605m3 dla Europa Distribution Center Sp. z o.o. na terenie Europa Park w Moszczenicy, konstrukcje stalowe Instalacji Odsiarczania Spalin dla Elektrowni Pątnów i Elektrowni Bełchatów oraz szereg innych robót.

Wykonywaliśmy również wiele nietypowych zadań takich jak roboty ziemne (odwodnienie terenu, kanalizacje, drogi) na lotnisku wojskowym w Łasku, szereg trudnych do zrealizowania zadań dla BOT Elektrowni Bełchatów S.A. (remonty i rozbudowy akcelatorów, budowę pompowni wody uzupełniającej wraz z montażem rurociągów dn 1200mm o dł. ok. 14 000m, wykonaniem przewiertów rurą stalową dn 1600mm pod torami kolejowymi, składowiska odpadów paleniskowych), Elektrowni Pątnów, wykonywaliśmy budowę fundamentów i dróg dojazdowych farmy wiatrowej w rejonie Kamieńska. 15 sztuk fundamentów opartych o pale żwirowe głębokości od 13 do 16m i średnicy od 0,6 do 0,8m w ilości 173 sztuk na jeden fundament. Fundamenty mają 475m3 betonu, oraz ~600 ton zbrojenia każdy.