Program:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś Priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie: 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy
Perspektywa: 2014 - 2020
Nr Naboru: POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20
Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla BINŻ Spółka Akcyjna
Opis projektu (Cel projektu ) Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)
Wartość projektu: 355 899,36 zł
Dofinansowanie z UE: 355 899,36 zł