Centralny magazyn części RENAULT

Na zlecenie firmy Renault Polska wykonaliśmy w generalnym wykonawstwie zadanie pn. "Odbudowa części hali nr 2 Centralnego Magazynu Części Zamiennych Renault w Święcicach, wraz z dostosowaniem obiektu do wymogów obowiązujących obecnie przepisów techniczno-budowlanych oraz oddaniem obiektu do użytkowania".

Portfel zamówień

Od początku 2011 roku nasza firma podpisała umowy na roboty budowlane na obiektach komunalnych i przemysłowych o wartości ok. 30mln złotych. W portfel zamówień wchodzi m.in.: ?Przebudowa Ujęcia Wody Myszaki? realizowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji ?WOD-KAN.? Spółka z o.o. z Bełchatowa w ramach projektu PN. ?Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa?

DROB-BOGS

W ostatnich dniach podpisaliśmy z firmą Drob-Bogs z Wolborza kontrakt na budowę w generalnym wykonawstwie zakładu uboju i rozbioru drobiu z mroźnią składową, produkcją mączki i tłuszczów technicznych z częścią socjalno-biurowo-handlową wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Kaleń.