Sieci wod-kan przy ul.Cegielnianej w Bełchatowie

Od lipca 2012 roku realizujemy na zlecenie Urzędu Miasta Bełchatowa zadanie pn.: ?Zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Czaplinieckiej i Cegielnianej w Bełchatowie w ramach zadania pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinieckiej i Cegielnianej w Bełchatowie?. Prace projektowe wykonane były zgodnie z harmonogramem.

Certyfikat TÜV SÜD 9001 14001

W dniach 28-30 listopada 2012 roku w naszej firmie odbył się Audit odnawiający, który przeprowadziła Jednostka Certyfikująca TÜV SÜD Management Service GmbH z siedzibą w Monachium. Firma BINŻ S.A. audit przeszła wzorowo. Audytorzy potwierdzili spełnienie wymagań Norm ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 i tym samym przyznali naszej firmie Certyfikat, który ważny jest do grudnia 2015 roku.

Zakład PKN Orlen w Płocku

W dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę z firmą Polimex-Mostostal S.A.z siedzibą w Warszawie na wykonanie i dostawę elementów konstrukcji stalowej wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym instalacji katalitycznego odazotowania (SCR) kotła nr K7 na budowie realizowanej przez Zamawiającego w ramach zadania: ?Zaprojektowanie, dostawa oraz zabudowa instalacji do katalitycznego odazotowanie oraz odpylania spalin z kotłów Elektrociepłowni w Zakładzie Produkcyjnym Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA w Płocku?.

Miasto Bełchatów

W ostatnich dniach podpisaliśmy z Miastem Bełchatów reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Bełchatowa umowę na Zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Czaplinieckiej i Cegielnianej w Bełchatowie w ramach zadania pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinieckiej i Cegielnianej w Bełchatowie.