WJ Groundwater Limited

W ostatnich dniach podpisaliśmy umowę z firmą WJ Groundwater Ltd z siedzibą w Bushey w Wielkiej Brytanii. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót polegających na zainstalowaniu rurociągu zrzutowego dla instalacji odwadniającej na placu budowy Dworca Łódź Fabryczna. Zadanie to jest elementem projektu Modernizacji Linii Kolejowej Warszawa ? Łódź.

Farma wiatrowa w Głuchowie

W dniu dzisiejszym podpisaliśmy z firmą ENDWIND Sp. z o.o. umowę na wykonanie usług projektowych i robót budowlanych branży drogowej, fundamentów i ułożenia kabli SN w ramach projektu inwestycyjnego: Budowa farmy wiatrowej w gminie Głuchów Etap I - 20MW.

Przyłącza kanalizacyjne w Bełchatowie

Nasza firma została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego na wykonawcę zadania pn.: "Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Bełchatowie".
W dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji "WOD. - KAN." Spółka z o.o. w Bełchatowie na wykonanie ww. zadania.

Podpisanie umowy z PWiK w Gorzowie Wlkp.

Podpisaliśmy umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkoposlkim na Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kolektorów dopływowych i kolektora odpływowego z Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wielkopolskim (woj. Lubuskie) w ramach Kontraktu nr 9 "Renowacja kolektorów dopływowych i kolektora odpływowego z Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wielkopolskim", Projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG6".

Zakład Cementowy CEMEX Rudniki

W ostatnich dniach podpisaliśmy umowę ze światowym potentatem w branży materiałów budowlanych, firmą Cemex na wykonanie robót budowlanych na terenie Zakładów Cementowych Rudniki. Przedmiotem umowy jest: "Wykonanie instalacji rozładunku i magazynowania piasków fluidalnych" w ramach zadania: "Budowa Silosu Klinkieru 50.000Mg w Zakładach Cementowych Rudniki".