PGE SKRA Bełchatów Mistrzem Polski

Sponsorowana przez naszą firmę drużyna PGE Skry Bełchatów po dwóch latach przerwy ponownie sięgnęła po tytuł Mistrza Polski w siatkówce męskiej!
Jesteśmy dumni z naszej bełchatowskiej drużyny i cieszymy się, że w pewnym stopniu pomogliśmy przyczynić się do tego wielkiego sukcesu. Serdecznie dziękujemy i gratulujemy siatkarzom oraz działaczom PGE Skry Bełchatów zdobycia korony mistrzowskiej.

Strzelnica Kaliber Sp. z o.o.

W ostatnich dniach podpisaliśmy umowę z firmą Kaliber Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest budowa budynku usługowego handlowo-magazynowo- biurowego z garażami wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogami w Dawidach Bankowych pod Warszawą.

Hala MAGSPED w Łodzi

W ostatnich dniach podpisaliśmy umowę na wykonanie robót budowlanych. Naszym kontrahentem jest firma Magsped z Łodzi. Przedmiotem umowy jest "Rozbudowa Zespołu Obiektów Magazynowych? przy ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Łodzi. Powierzchnia nowej hali magazynowej wyniesie 2335m2, natomiast kubatura około 17000m3. Zakres robót obejmuje wykonanie m.in.: fundamentów, wykonanie i montaż konstrukcji stalowej obiektu, zadaszenie obiektu, poszycie ścian w układzie płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym, wykonanie posadzki betonowej utwardzonej powierzchniowo, montaż stolarki okiennej montaż bram segmentowych, w tym dwóch doków.

Wytwórna krzemionki we Włocławku

W dniu wczorajszym podpisaliśmy umowę z firmą Solvay Advanced Silicas Poland Sp. z o.o. Firma ta z główną siedzibą we Francji rozpoczyna budowę "Wytwórni wytrąconej, bezpostaciowej krzemionki we Włocławku". Naszym zadaniem będzie wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej dla budowy Budynku S1. Zamawiający zlecił nam do wykonania i montażu łącznie ponad 1600 ton konstrukcji stalowych za łączną kwotę ~12 700 000zł. Konstrukcja będzie dostarczana sukcesywnie. Montaż ostatnich elementów planowany jest pod koniec pierwszego kwartału 2014 roku.