W dniu 7 lutego 2018r., w obecności Burmistrza Łasku Gabriela Szkudlarka, podpisaliśmy umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku, na realizację zadania 2 pn. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Południowej części dzielnicy Kolumna oraz budowa kanalizacji tłocznej z pompowni przy ul. Modrzewiowej do Placu Szarych Szeregów z wyłączeniem z eksploatacji oczyszczalni ścieków w dzielnicy Kolumna.

Wartość zawartej umowy wynosi 7 723 181,07 zł brutto.

BINŻ S.A. zrealizuje roboty w ciągu 12 miesięcy.

W ramach zadania zaprojektowano kanalizację sanitarną i tłoczną wraz z pompownią i przykanalikami. Projekt obejmuje ulice: Wojska Polskiego, Krakowską, Katowicką, Śląską, Wakacyjną, Toruńską, Sosnową, Świerkową, Sandomierką, Armii Ludowej, Światowida, Swojską oraz Spokojną.