W dniu dzisiejszym tj. 6 marca 2018r. w Urzędzie Miasta Bełchatowa nastąpiło podpisanie umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Pl. Wolności w ramach projektu „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa – etap I”

Wartość zawartej umowy wynosi 7 662 814,00 zł brutto.

BINŻ S.A. zrealizuje roboty do 28 grudnia 2018r.

 

 

O godzinie 13.30 w miejscu przyszłej budowy tj. Placu Wolności w Bełchatowie miała miejsce oficjalna konferencja Władz Miasta i Prezesa Zarządu BINŻ S.A.