W dniu 10 kwietnia 2017r. podpisaliśmy umowę jako Generalny wykonawca na budowę Budynku handlowo-ekspozycyjno-magazynowego MAJSTER wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz instalacjami zewnetrznymi oraz obiektami towarzyszącymi w Łasku.

Umowa została ze spółką MAJSTER S.A. - właścicielem sieci marketów budowlanych i centrum wyposażenia wnętrz.

Planowane zakończenie prac ma nastąić w dniu 30 października 2017r.