Zakończyliśmy budowę hali magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową dla GBT Polska Sp. z o.o. w Rogowcu k. Bełchatowa.

Zakres prac, na które składało się wykonanie kompleksowego projektu obiektu oraz budowa w Generalnym Wykonawstwie wykonany został należycie, prawidłowo pod względem technicznym i jakościowym, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz w ustalonym terminie, pomimo realizacji części robót w okresie zimowym przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Dziękujemy Inwestorowi oraz firmom podwykonawczym za sprawną profesjonalną współpracę.