W ostatnim czasie zakończyliśmy roboty na terenie Elektrowni EDF Polska oddział w Rybniku.

Zakes zleconych nam prac obejmował m.in. wykonanie, dostawę i montaż konstrukcji stalowych obiektów oczyszczalni, w tym m.in.:

 

  • podstawowej konstrukcji stalowej budynku
  • pomostów stalowych zewnętrznych i wewnętrznych
  • konstrukcji stalowej pomocniczej Łącznie wykonanych i zmontowanych zostało około 300 ton konstrukcji stalowych.

Grupa EDF to największy inwestor zagraniczny w sektorze produkcji energii elektrycznej i ciepła w Polsce.