W ostatnich dniach przekazaliśmy inwestorowi do użytkowania obiekty zakładu produkcyjnego przeróbki celulozy Sponcel. Zakończyliśmy tym samym realizację w Generalnym Wykonawstwie budowy Zakładu przeróbki celulozy SPONCEL wraz z niezbędna infrastruktura techniczną? w strefie przemysłowej Bogumiłów na terenie gminy Kleszczów. Zakres zleconych nam prac obejmował m.in. kompleksowy projekt całego obiektu; budowę budynku produkcyjnego o pow. zabudowy 7043m2 i kubaturze 66700m3; budowę budynku biurowego, obiektów towarzyszących, obiektów specjalistycznych; wykonanie sieci zewnętrznych, oraz instalacji wewnętrznych; wykonanie chodników, dróg, parkingów i placów z kostki betonowej o łącznej pow. 10 000m2,; zagospodarowanie terenu.

Wartość wykonanych prac wyniosła ponad 23 000 000,00zł. W chwili obecnej prowadzimy roboty dodatkowe zlecone przez Inwestora, zaś Inwestor rozpoczął montaż technologii, oraz maszyn i urządzeń.