Wczoraj podpisaliśmy z firmą Veolia Water Technologies Sp. z o.o. umowę na wykonanie i montaż konstrukcji stalowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym C5-I wraz z posadowieniem zbiorników oraz dostawą i montażem suwnic. Zakres naszego zadania obejmuje wykonanie i montaż ponad 300 ton konstrukcji stalowych.

Zadanie związane jest z realizacją inwestycji pn.: Projektowanie, budowa, rozruch i uruchomienie instalacji oczyszczania ścieków dla zakładu EDF Polska S.A. w Rybniku.
Przewidywany termin realizacji naszej części inwestycji to IV kwartał 2015 roku.
Grupa EDF to największy inwestor zagraniczny w sektorze produkcji energii elektrycznej i ciepła w Polsce.