BINŻ S.A. podpisał w dniu 09.06.2014 z firmą SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o. umowę na realizację zadania pod nazwą: "Budowa elektrowni gazowo-parowej o mocy 460MW dla Orlen Włocławek".

 

Zakres robót zleconych naszej firmie obejmuje prefabrykację, zabezpieczenie antykorozyjne, dostawę i montaż konstrukcji stalowej dla następujących obiektów: kotłowni główna, kotłowni pomocniczej, budynku układu wody zasilającej, kontenera układu wzbudzania i zasilania, estakad rurociągów pary wodnej, stacji redukcyjno-pomiarowej, budynku pompowni wody chłodzącej.

Łączny tonaż zleconej do wykonania i montażu konstrukcji wynosi ~700t

Jesteśmy w ciągłym kontakcie z Inwestorem i Zamawiającym i na bieżącą negocjujemy kolejne etapy robót.

Wartość brutto zleconych robót przekroczyła już 6 000 000,00 zł

Planowany termin zakończenia robót to koniec czwartego kwartału 2014 roku.