Miło jest nam poinformować, nasza firma w ostatnich dniach podpisała z amerykańskim inwestorem, firmą Sponcel umowę na budowę "Budynku produkcyjnego zakładu przeróbki celulozy SPONCEL wraz z niezbędna infrastruktura techniczną" w strefie przemysłowej Bogumiłów na terenie gminy Kleszczów.

 

Przedmiotem kontraktu opartego o Generalne Wykonawstwo jest budynek zakładu przeróbki celulozy składający się z budynku głównego produkcyjnego, przyległego budynku biurowego oraz rozdzielni elektrycznej wraz instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz urządzeniami techniczno-technologicznymi tj. zespołem biofiltrów, kominem o wysokości 60m, stanowiskiem rozładunku, zbiornikami na materiały chemiczne, zbiornikiem retencyjnym i ppoż.

Inwestycja obejmie swym obszarem tereny o powierzchni ponad 6 hektarów. Łączna powierzchnia zabudowy wyniesie ok. 8900m2 w tym 7000m2 wyniesie powierzchnia budynku produkcyjnego. Powierzchnia dróg, chodników i placów manewrowych wyniesie ponad 10000m2.

Uruchomienie zakładu przewidywane jest pod koniec 2015 roku.

Wartość podpisanego kontraktu wynosi ponad 5 000 000,00 Euro.