BINŻ Spółka Akcyjna podpisał w dniu 06.05.2014r. umowę z firmą MKL BAU z siedzibą w Siedlcach. Umowa dotyczy prefabrykacji wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji stalowych na potrzeby modernizacji i rozbudowy największej w Polsce i drugiej co do wielkości w Europie Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie.

 

Łączny tonaż zleconej do wykonania konstrukcji wynosi ~130 ton.

Termin zakończenia dostawy ? 15.09.2014r.