W dniu dzisiejszym nastąpiło przejęcie przez naszą firmę placu budowy pod rozbudowę i przebudowę budynku handlowo ? usługowego E.Leclerc w Bełchatowie. Jest to efekt podpisanej w ostatnich dniach umowy na generalne wykonawstwo rozbudowy tego obiektu.

 

Zakres robót obejmuje m.in.:

  • Przebudowę istniejącej części obiektu na powierzchni 1320m2
  • Budowę nowej części obiektu, która będzie połączona z istniejącym już obiektem. Powierzchnia rozbudowy wyniesie 2730m2
  • Budowę dróg, placów manewrowych i parkingów o powierzchni 7400m2
  • Wykonanie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej: zewnętrznego, sieci wod-kan, instalacji wewnętrznych: c.o., c.t., wentylacji, elektrycznej, wod-kan.

Zakończenie budowy planowane jest na koniec pierwszego kwartału 2014r.

Wartość kontraktu wynosi ~5 700 000 zł netto.

Po rozbudowie powierzchnia obiektu wynosić będzie 6520m2, natomiast kubatura 47720m3.