W ostatnich dniach podpisaliśmy umowę na wykonanie robót budowlanych. Naszym kontrahentem jest firma Magsped z Łodzi. Przedmiotem umowy jest "Rozbudowa Zespołu Obiektów Magazynowych? przy ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Łodzi. Powierzchnia nowej hali magazynowej wyniesie 2335m2, natomiast kubatura około 17000m3. Zakres robót obejmuje wykonanie m.in.: fundamentów, wykonanie i montaż konstrukcji stalowej obiektu, zadaszenie obiektu, poszycie ścian w układzie płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym, wykonanie posadzki betonowej utwardzonej powierzchniowo, montaż stolarki okiennej montaż bram segmentowych, w tym dwóch doków.

 

Zakończenie budowy przewidywane jest na koniec roku.

Magsped Sp. z o.o. jest jednym z wielu naszych kontrahentów, który ponownie zleca nam wykonanie robót budowlanych. W 2007 roku wykonywaliśmy dla tej firmy podobną halę o powierzchni 2370m2.