W dniu wczorajszym podpisaliśmy umowę z firmą Solvay Advanced Silicas Poland Sp. z o.o. Firma ta z główną siedzibą we Francji rozpoczyna budowę "Wytwórni wytrąconej, bezpostaciowej krzemionki we Włocławku". Naszym zadaniem będzie wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej dla budowy Budynku S1. Zamawiający zlecił nam do wykonania i montażu łącznie ponad 1600 ton konstrukcji stalowych za łączną kwotę ~12 700 000zł. Konstrukcja będzie dostarczana sukcesywnie. Montaż ostatnich elementów planowany jest pod koniec pierwszego kwartału 2014 roku.

 

Solvay Włocławek buduje fabrykę krzemionki do produkcji opon. Poza instalacją zbudowane zostaną budynki produkcyjne, magazynowe, biurowe. Takich zakładów, jak ten, którego budowa rusza, Solvay ma na całym świecie osiem - nie tylko w Europie, ale i w Ameryce i Azji. We Włocławku powstanie dziewiąty.