W dniu dzisiejszym podpisaliśmy z firmą ENDWIND Sp. z o.o. umowę na wykonanie usług projektowych i robót budowlanych branży drogowej, fundamentów i ułożenia kabli SN w ramach projektu inwestycyjnego: Budowa farmy wiatrowej w gminie Głuchów Etap I - 20MW.

 

Zakres usług projektowych i robót budowlanych obejmuje m.in.:

  • Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy dróg gminnych
  • Wykonanie projektu wykonawczego budowy wewnętrznych dojazdowych dróg stałych i tymczasowych wraz z tymczasowymi i stałymi placami montażowymi
  • Wykonanie projektu wykonawczego dwóch zjazdów z drogi krajowej drogi krajowej nr 72
  • Wykonanie 10 tymczasowych placów montażowych
  • Wykonanie 10 stałych placów serwisowych
  • Wykonanie dróg dojazdowych wraz z koniecznymi przebudowami elementów drogowych (np. łuki, linie napowietrzne, przepusty, zabezpieczenie sieci podziemnych itp.) oraz zjazdów z dróg publicznych
  • Wykonanie projektu wykonawczego fundamentów wraz z obliczeniami konstrukcyjnymi pod turbiny wiatrowe, uwzględniającego dynamiczny charakter obciążeń, jakie działają na fundament turbiny
  • Wykonanie 10 szt. fundamentów turbin wiatrowych Projekt i budowę linii kablowych SN wraz z liniami światłowodowymi.

Łączna powierzchnia dróg wraz z placami montażowymi i serwisowymi wyniesie ponad 74 000m2.

Termin wykonania całości zadania wynosi 380 dni.

Wartość podpisanego kontraktu wynosi ~20 000 000 zł.

 

Film pochodzi ze strony TVN Meteo