sFabryka SPONCEL w gminie Kleszczów

Elektrociepłownia ORLEN we Włocławku

Elektrociepłownia Siekierki w Warszawie

Hipermarket E.Leclerc w Bełchatowie

Farma wiatrowa w Głuchowie

Supermarket TESCO w Nisku

Oczyszczalnia w SochaczewiePodpisanie umowy z PWiK w Gorzowie Wlkp.

Podpisaliśmy umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkoposlkim na Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kolektorów dopływowych i kolektora odpływowego z Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wielkopolskim (woj. Lubuskie) w ramach Kontraktu nr 9 "Renowacja kolektorów dopływowych i kolektora odpływowego z Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wielkopolskim", Projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG6".

 

Wartość prac objętych kontraktem wynosi 11 252 533,12 PLN.

Zakres prac objętych kontraktem obejmuje m.in.:

  • wykonanie projektów wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami
  • renowację pompowni centralnej
  • renowację na kolektorach dopływowych do Oczyszczalni Ścieków
  • prace związane z renowacją komór na kolektorze odpływowym z oczyszczalni.

Zakończenie prac przewidywane jest na III kwartał 2014 roku.

Umowę na ww. zadanie realizować będziemy w Konsorcjum z Przedsiębiorstwem Usług Hydrotechnicznych "Rusiecki" ze Szczecina.