W ostatnich dniach podpisaliśmy umowę ze światowym potentatem w branży materiałów budowlanych, firmą Cemex na wykonanie robót budowlanych na terenie Zakładów Cementowych Rudniki. Przedmiotem umowy jest: "Wykonanie instalacji rozładunku i magazynowania piasków fluidalnych" w ramach zadania: "Budowa Silosu Klinkieru 50.000Mg w Zakładach Cementowych Rudniki".

 

Zakres powierzonych nam prac obejmuje:

  • wykonanie montaż konstrukcji stalowej stanowiska rozładunku piasków fluidalnych;
  • wykonanie i montaż konstrukcji stalowej zbiornika do magazynowania piasków fluidalnych, zbiornik o średnicy wewnętrznej 9m i wysokości całkowitej 21m;
  • wykonanie instalacji transportu piasków fluidalnych;
  • montaż instalacji odpylania;
  • montaż instalacji sprężonego powietrza;
  • wykończenie architektoniczne obiektów;
  • przebudowę kanalizacji deszczowej.

Prace realizowane będą do końca września br.