sFabryka SPONCEL w gminie Kleszczów

Elektrociepłownia ORLEN we Włocławku

Elektrociepłownia Siekierki w Warszawie

Hipermarket E.Leclerc w Bełchatowie

Farma wiatrowa w Głuchowie

Supermarket TESCO w Nisku

Oczyszczalnia w SochaczewieSieci wod-kan przy ul.Cegielnianej w Bełchatowie

Od lipca 2012 roku realizujemy na zlecenie Urzędu Miasta Bełchatowa zadanie pn.: ?Zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Czaplinieckiej i Cegielnianej w Bełchatowie w ramach zadania pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinieckiej i Cegielnianej w Bełchatowie?. Prace projektowe wykonane były zgodnie z harmonogramem.

Prace budowlane wykonywane są również zgodnie z ustaleniami. Wykonana została znaczna część sieci wodociągowych, sanitarnych, zbiornik retencyjny. Wybudowane są również od podstaw dwie pompownie. Na dzień dzisiejszy wykonanych jest około 50% zakładanych prac budowlanych.