W dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę z firmą Polimex-Mostostal S.A.z siedzibą w Warszawie na wykonanie i dostawę elementów konstrukcji stalowej wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym instalacji katalitycznego odazotowania (SCR) kotła nr K7 na budowie realizowanej przez Zamawiającego w ramach zadania: ?Zaprojektowanie, dostawa oraz zabudowa instalacji do katalitycznego odazotowanie oraz odpylania spalin z kotłów Elektrociepłowni w Zakładzie Produkcyjnym Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA w Płocku?.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 400 ton specjalistycznych konstrukcji stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie. Całość zadania zostanie wykonana siłami własnymi w naszej Wytwórni Konstrukcji Stalowych w Rogowcu k. Bełchatowa. Zadanie realizowane będzie etapowo do lutego 2013r.