Firma BINŻ S.A. otrzymała nagrodę Perła Solidności przyznaną przez Kapitułę Programu Gospodarczo-Konsumenckiego Solidna Firma.

17 lutego 2012 roku w centrum konferencyjnym w Hotelu InterContinental w Warszawie odbyła się X Gala Finałowa Programu Solidna Firma. Podczas Gali wręczono nagrody specjalne ? Srebrne i Złote Certyfikaty, Brązowe Statuetki oraz Perłowe Statuetki. Tymi ostatnimi nagrodzoną łączenie 13 firm z Polski w tym również BINŻ.

 

Nasza firma jest uczestnikiem Programu Gospodarczo-Konsumenckiego Solidna Firma od 2002 roku, corocznie zdobywając Certyfikat Solidności. Certyfikat przyznawany jest za terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań oraz poszanowanie ekologii i praw konsumenta. Podczas trzy-etapowej weryfikacji Kapituła Programu złożona m.in. z członków izby skarbowej, inspektorów ZUS oraz działaczy samorządowych sprawdza firmy m.in. pod względem regulowania płatności wobec ZUS, Urzędów Skarbowych, Celnych, Samorządów Wojewódzkich i Lokalnych, jak również wobec klientów i kontrahentów. Dzięki takiej weryfikacji firmy chcące podjąć współpracę z nami dostają jasny sygnał, że mają do czynienia z Solidnym Partnerem.