sFabryka SPONCEL w gminie Kleszczów

Elektrociepłownia ORLEN we Włocławku

Elektrociepłownia Siekierki w Warszawie

Hipermarket E.Leclerc w Bełchatowie

Farma wiatrowa w Głuchowie

Supermarket TESCO w Nisku

Oczyszczalnia w SochaczewiePWiK Ełk

W dniu dzisiejszym, tj. 8 grudnia 2011r., podpisaliśmy umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku na Przebudowę kanalizacji sanitarnej Ełk - Śródmieście.

Zakres umowy obejmuje przebudowę kanałów sanitarnych o średnicach DN200, 300 i 350mm o łącznej długości ok. 5200mb.

wraz ze studniami kanalizacyjnymi. Prace będą prowadzone m.in. w ulicach: Toruńskiej, Konopnickiej, Małeckich, Chopina, Świeckiego-Sępa, Armii Krajowej, Warszawskiej, Dąbrowskiego, Mickiewicz, Piłsudskiego, Słowackiego oraz Kościuszki.

 

Roboty budowlane realizowane będą do listopada 2013 roku.