W ostatnich dniach podpisaliśmy umowę z firmą VOITH Turbo Sp. z o.o. na zagospodarowanie działki poprzez rozbudowę istniejących obiektów przemysłowych w Majkowie Dużym koło Piotrkowa Trybunalskiego.

 

Zakres prac obejmuje dobudowę do istniejącego budynku warsztatowego kolejnego pomieszczenia warsztatowego, oraz pomieszczeń biurowych i socjalnych, budowę wiaty magazynowej, nowej portierni, a także wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowę sieci wodociągowej oraz budowę placów manewrowych. Planowany termin wykonania prac objętych umową to 30.10.2011r.

Wartość robót wynosi około 3,5 mln zł.