sFabryka SPONCEL w gminie Kleszczów

Elektrociepłownia ORLEN we Włocławku

Elektrociepłownia Siekierki w Warszawie

Hipermarket E.Leclerc w Bełchatowie

Farma wiatrowa w Głuchowie

Supermarket TESCO w Nisku

Oczyszczalnia w SochaczewieSkładowisko popiołu Lubień - PGE GiEK S.A. O. Elektrownia Bełchatów

BINŻ S.A. rozpoczął realizację kolejnego X etapu składowiska popiołu i żużla Lubień X dla PGE Elektrowni Bełchatów S.A.

Nasza oferta złożona w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego okazała się najkorzystniejsza. Samo uzyskanie zamówienia było wielkim sukcesem, gdyż w toku postępowania przetargowego miały miejsce wielomiesięczne (blisko półroczne) postępowania protestacyjne i odwoławcze, tymbardziej cieszy nas fak, że pomimo takich trudności jesteśmy wykonawcą przedmiotowego zamówienia.