BINŻ S.A. rozpoczął realizację kolejnego X etapu składowiska popiołu i żużla Lubień X dla PGE Elektrowni Bełchatów S.A.

Nasza oferta złożona w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego okazała się najkorzystniejsza. Samo uzyskanie zamówienia było wielkim sukcesem, gdyż w toku postępowania przetargowego miały miejsce wielomiesięczne (blisko półroczne) postępowania protestacyjne i odwoławcze, tymbardziej cieszy nas fak, że pomimo takich trudności jesteśmy wykonawcą przedmiotowego zamówienia.