W dniu wczorajszym tj. 25 lutego 2008r. otrzymaliśmy kolejny certyfikat solidnej firmy.

Nasza firma zgłoszona do Programu Gospodarczo - Konsumenckiego solidna firma BIAŁA LISTA pod patronatem Przedstawiciela Komisji Europejskiej po pozytywnej trzyetapowej weryfikacji dokonanej przez ekspertów, konsumentów i partnerów gospodarczych uzyskała tytuł solidna firma 2007 za terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań oraz poszanowanie ekologii i praw konsumenta.