Zakończyliśmy rozruch i przekazanie do eksploatacji modernizowanej i rozbudowanej przez nas oczyszczalni ścieków dla Gminy Miasta Sochaczew. 

Zakres tego zadania obejmował:

  • rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków o przepustowości 4500 m3/dobę. Modernizacja obejmowała: wykonanie i montaż 400 ton konstrukcji stalowej zadaszenia bioreaktorów, wymianę systemu napowietrzania w dwóch istniejących reaktorach, wykonanie nowych rurociągów sprężonego powietrza od stacji dmuchaw do bioreaktorów, montaż nowych zastawek kanałowych, montaż nowych mieszadeł, wymianę instalacji elektrycznych na bioreaktorze, wymianę dmuchaw, wykonanie zadaszenia szklarniowego w systemie VENLO, nasadzenie roślin w technologii Ogrody Odnowy, wykonanie systemu automatyki wizualizacją procesów oczyszczania ścieków. Prace te miały na celu poprawę parametrów oczyszczania ścieków oraz zwiększenie przepustowości oczyszczalni z 4500 m3/d do 7500 m3/d. 
    Roboty były prowadzone na pracującej oczyszczalni z zachowaniem przez cały okres wykonywania robót parametrów oczyszczania ścieków na odpływie.

Jednocześnie z modernizacją oczyszczalni prowadzona była rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej miasta Sochaczewa. Roboty obejmowały:

  • renowację kanalizacji sanitarnej metodą rękawa termoutwardzalnego w zakresie średnic 200-500 mm w ilości około 3010 mb oraz modernizację 61 szt. studni żelbetowych w technologii MC Bauchemie wraz z wymianą włazów żeliwnych
  • wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej na terenach miejskich w ilości 8365 mb wraz z przyłączami do posesji oraz niezbędnymi odtworzeniami nawierzchni po robotach kanalizacyjnych, montaż jednej tłoczni i jednej pompowni ścieków wraz z zasilaniem elektrycznym i uruchomieniem.