sFabryka SPONCEL w gminie Kleszczów

Elektrociepłownia ORLEN we Włocławku

Elektrociepłownia Siekierki w Warszawie

Hipermarket E.Leclerc w Bełchatowie

Farma wiatrowa w Głuchowie

Supermarket TESCO w Nisku

Oczyszczalnia w Sochaczewie

W dniu dzisiejszym tj. 6 marca 2018r. w Urzędzie Miasta Bełchatowa nastąpiło podpisanie umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Pl. Wolności w ramach projektu „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa – etap I”

Wartość zawartej umowy wynosi 7 662 814,00 zł brutto.

BINŻ S.A. zrealizuje roboty do 28 grudnia 2018r.

W dniu 7 lutego 2018r., w obecności Burmistrza Łasku Gabriela Szkudlarka, podpisaliśmy umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku, na realizację zadania 2 pn. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Południowej części dzielnicy Kolumna oraz budowa kanalizacji tłocznej z pompowni przy ul. Modrzewiowej do Placu Szarych Szeregów z wyłączeniem z eksploatacji oczyszczalni ścieków w dzielnicy Kolumna.

Wartość zawartej umowy wynosi 7 723 181,07 zł brutto.

BINŻ S.A. zrealizuje roboty w ciągu 12 miesięcy.

W dniu 1 września 2017 podpisaliśmy umowę z firmą Majami Sp. zo.o. Sp. K w Bełchatowie na realizację Budowy Hali Magazynowej w ramach Generalnego Wykonawstwa.

Zakres prac obejmuje wszelkiego rodzaju prace przygotowawcze (rozbiórki, roboty ziemne), roboty konstrukcyjno-budowlane i instalacyjne, prace wykończeniowe i zagospodarowanie terenu.

Objekt zaprojektowano jako hala o konstrukcji stalowej, obudowana płytami warstowymi o pow. dachu ok. 422 m2.

PGE GiEK S.A.

BINŻ S.A. na projekcie budowy bloków energetycznych Nr 5 i 6 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole uczestniczy nieprzerwanie od lipca 2015 roku. Realizujemy prefabrykację konstrukcji stalowych wraz z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym, dostawą i montażem. Dostawy i roboty realizujemy na zlecenie naszych Klientów, którymi są lub byli m.in. Mostostal Power Development, Instal Warszawa, Polimex Mostostal - Polimex Opole.