W dniu 16.04.2018r. podpisaliśmy kolejną umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku dotyczącą realizacji robót Zadania nr 5 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łasku w ul. Widawskiej i Zachodniej z odejściem do ul. Prusa wraz z przykanalikami do granic nieruchomości".

Wartość robót - 2 608 900 PLN netto, termin realizacji robót - 18 miesięcy.

W dniu dzisiejszym tj. 6 marca 2018r. w Urzędzie Miasta Bełchatowa nastąpiło podpisanie umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Pl. Wolności w ramach projektu „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa – etap I”

Wartość zawartej umowy wynosi 7 662 814,00 zł brutto.

BINŻ S.A. zrealizuje roboty do 28 grudnia 2018r.

MPWIK Łask

W dniu 7 lutego 2018r., w obecności Burmistrza Łasku Gabriela Szkudlarka, podpisaliśmy umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku, na realizację zadania 2 pn. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Południowej części dzielnicy Kolumna oraz budowa kanalizacji tłocznej z pompowni przy ul. Modrzewiowej do Placu Szarych Szeregów z wyłączeniem z eksploatacji oczyszczalni ścieków w dzielnicy Kolumna.

Wartość zawartej umowy wynosi 7 723 181,07 zł brutto.

BINŻ S.A. zrealizuje roboty w ciągu 12 miesięcy.

W dniu 1 września 2017 podpisaliśmy umowę z firmą Majami Sp. zo.o. Sp. K w Bełchatowie na realizację Budowy Hali Magazynowej w ramach Generalnego Wykonawstwa.

Zakres prac obejmuje wszelkiego rodzaju prace przygotowawcze (rozbiórki, roboty ziemne), roboty konstrukcyjno-budowlane i instalacyjne, prace wykończeniowe i zagospodarowanie terenu.

Objekt zaprojektowano jako hala o konstrukcji stalowej, obudowana płytami warstowymi o pow. dachu ok. 422 m2.